Ökande utsläpp av växthusgaser från EU

Nu krävs effektivare energikällor.

EU:s utsläpp av växthusgaser ökade med 1,5 procent under 2003, jämfört med 2002. Främst beror ökningen på elproduktion i kolkraftverk och på det kalla första kvartalet som gjorde att mer fossila bränslen än vanligt användes för uppvärmning, skriver den Europeiska Miljöbyrån EEA i sin årsrapport. Även de svenska utsläppen ökade med 1,5 procent under 2003, jämfört med 2002.

EEA har också kommit med en rapport med förslag på hur EU kan agera för att begränsa den globala uppvärmningen. I förslaget måste produktionen av el och värme bli effektivare och kolhaltiga bränslen får stå tillbaka för förnybar energi. Utsläppshandeln står också för en viktig del.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.