Nytt Östersjöcentrum inrättat

Stockholms universitet inrättade vid årsskiftet ett nytt Östersjöcentrum. Tanken är att samverkan mellan experter, kommunikatörer och marina forskare kommer att bidra till att öka kunskapen om miljöproblem och Östersjön.

Stockholms universitets Östersjöcentrum inrättades 1 januari 2013, och består av två redan befintliga organisationer: Stockholms universitets marina forskningscentrum (SMF) och Baltic Nest Institute (BNI), samt administrering av det strategiska forskningsprogrammet Baltic Ecosystem Adaptive Management, BEAM. Totalt kommer verksamheten att omsluta cirka 45 miljoner kronor.

Fokus kommer att ligga på forskning och miljöanalys, att samla in kunskap och kommunicera den till rätt plats i samhället samt att tillhandahålla bra infrastruktur för marin forskning och utbildning. Förhoppningen är att Östersjöforskningen på så vis kommer att bli mer tillgänglig och användbar för beslutsfattare och allmänhet.

– Vid Stockholms universitet finns en lång tradition av marin forskning och utbildning, speciellt med fokus på Östersjön. Vi gör nu en kraftsamling för att stärka, samla och synliggöra den betydande Östersjöverksamhet som finns på lärosätet, och är särskilt måna om det tvärvetenskapliga perspektivet, meddelar Anders Karlhede, dekanus vid den naturvetenskapliga fakulteten i ett pressmeddelande.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.