Forskning på nanomaterial ska lösa miljöproblem

Nanoområdet utvecklas i snabb takt men det finns stora kunskapsluckor om miljöegenskaperna. Det ska ett nytt forskningsprogram råda bot på. Syftet är att se hur nanoteknik kan bidra till hålbar utveckling.

Idag används nanomaterial i bland annat elektronik, kosmetika, läkemedel och energiteknik. Och inom miljöområdet finns möjligheter med att exempelvis rena luft eller vatten, sensorer som kartlägger olika föroreningar och absorbenter som fångar in koldioxid.

Det nya forskningsprogrammet Mistra Environmental Nanotechnology med max 40 miljoner kronor över fyra år ska finansiera forskning på nanoteknik för ett hållbart samhälle. Svenska forskargrupper bjuds in att lämna förslag inom området och ett antal frågeställningar är redan aktuella. Både att utveckla ny teknik för miljöområdet men också kunskap om miljöeffekter. Även samhällsvetenskapliga frågeställningar, bland annat mekanismer kring riskbedömning och hur fördelar med nanomaterial kan vägas mot nackdelar i beslutsprocesser, ska tas upp.

Programmet beräknas starta i början av 2014.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.