Så påverkas miljön av städers tillväxt

Energi Mellan åren 2000 och 2010 växte New York med 4,8 procent. Under samma tid växte Shanghai med 65,6 procent. Nu har forskare vid KTH tagit fram en teknik för att kartlägga världens städers tillväxt samt hur detta påverkar miljön.

Så påverkas miljön av städers tillväxt

Miljön påverkas mycket av städers tillväxt.

KTH-professorn Yifang Ban har tillsammans med en rad forskarkollegor tagit fram ny teknik baserad på satellitbilder för att studera hur urbaniseringen ser ut i bland annat Kina. Tekniken kan användas för att samla information om städers tillväxt samt analysera hur denna påverkar miljön.

Och tekniken behövs. För två decennier sedan levde mindre än 20 procent av Kinas befolkning i landets städer. Idag bor mer än hälften av alla kineser i urbana miljöer.

400 miljoner människor till städerna

Till år 2030 beräknas ytterligare 400 miljoner människor i Kina ha flyttat från landsbyggden till städerna. Detta får givetvis konsekvenser, men i vilken omfattning har hittills i mångt och mycket varit höjt i dunkel. Yifang Bans och hennes kollegors verktyg ändrar på den saken.

– Genom att tekniken ger oss vetskap om hur snabbt urbaniseringen går, och var den sker, så kan vi studera de konsekvenser som urbaniseringen får, säger Yifang Ban, professor i geoinformatik på KTH.

Information avgörande vid städers tillväxt

Information som är avgörande för att kunna genomföra en hållbar stadsplanering.

– Det finns naturligtvis en ständigt pågående debatt om vilka mått som ska användas när det kommer till miljökonsekvenser. Vi använder oss bland annat av måttet Förlust av ekosystemtjänsters värde översatt i reda pengar när skog och odlad mark bebyggs, och att förlusten kan användas som ett mått på konsekvenserna för miljön, säger Yifang Ban.

Urban heat island

Ett miljörelaterat problem i dessa städer som hon och hennes forskarkollegor identifierat är ett fenomen som de kallar Urban heat island.

– Urban heat island är områden i städer som är betydligt varmare än omliggande landsbygd. Medeltemperaturen i luften i en stad med en miljon innevånare är 1 till 3 grader varmare än utanför staden. På eftermiddagen kan skillnaden vara så stor som 12 grader varmare. Sådana här värmeöar påverkar samhället på många sätt. Bland genom ökad energiförbrukning för luftkonditionering, ökade utsläpp och luftföroreningar, värmerelaterade sjukdomar och dödsfall och vattenkvalité, säger Yifang Ban.

Omfattande stadstillväxt i Asien

Tekniken kan användas för att studera urbaniseringen över hela jorden. Stockholm och Toronto är exempel på industrialiserade städer som fortfarande växer, annars ser forskarna att den mest omfattande stadstillväxten och urbaniseringen sker i världsdelar som Asien, Afrika och Sydamerika.

Läs mer: Lista: 9 miljöfrågor som det nya EU-parlamentet ska hantera

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.