nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Ny sajt visar hur mycket företagen släpper ut

  • Annons 1

Att ge allmänheten koll på företag med miljöfarlig verksamhet. Det är det främsta syftet med sajten Utsläpp i siffror som Naturvårdsverket nu lanserar. Sajten består av en databas med utsläppsinformation från cirka 1 000 företag i Sverige. Uppgifterna om vilka ämnen som släpps ut hämtas från miljörapporten som företag ska lämna in till tillsynsmyndigheten varje år.

– Främst är det företagens utsläpp till luft och vatten, alltså punktkällor som redovisas. Men utsläppen från andra källor kan vara många gånger högre än utsläppen från punktkällor. Målet är därför att kunna visa de totala utsläppen, punktkällor och diffusa källor sammantaget, säger Ingrid Ededahl, projektledare på Naturvårdsverket.

Ett exempel på en diffus utsläppskälla är vägtrafik. Siffror som visar de totala utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar kommer från Sveriges rapportering till klimat- och luftvårdskonventionerna.

Sajten är en del i uppfyllandet av Århuskonventionen, som slår fast att allmänhet ska ha tillgång till information om utsläpp av farliga ämnen.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

PFAS kan kosta Sverige 50 miljarder kronor per år

Högfluorerade ämnen (PFAS) skapar stora kostnader för samhället. På europanivå handlar det om över 50 miljarder euro, varav miljöskador i Sverige beräknas kunna kosta samhället mellan 18 miljoner och 5 miljarder euro på år. Det visar en ny rapport från Nordiska ministerrådet.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Electrolux söker grön finansiering

Nu lanserar vitvarujätten Electrolux ett ramverk för gröna obligationer. Detta för att ta in medel som öronmärks för investeringar som ska bidra till minskad miljöpåverkan från företagets produkter och verksamhet.

Frivilligt regelverk ska öka möjligheterna till skadestånd

Även de som lever i laglöst land och utsätts för brott mot mänskliga rättigheter, ska kunna få hjälp av juridik framöver. Den svenske advokaten Claes Cronstedt och elva andra jurister har föreslagit ett frivilligt regelverk som utgår från New York-konventionen. Den gör att alla kan söka skadestånd från företag i hela världen inför skiljedomstol.