Ny klimatdeklaration i New Delhi

Den åttonde partskonferensen under klimatkonventionen,COP 8, har avslutats efter två veckors intensivt förhandlingsarbete. Miljöministrar från hela världen inklusive Sveriges miljöminister Lena Sommestad diskuterade utformningen av en särskild Delhi-deklaration. I ett pressmeddealnde redovisar Miljödepartementet i stora drag resultatet av konferensen. Viktiga beslut har fattats i fråga om de tekniska systemen vid det internationella klimatarbetet. Detta gäller inte minst system för rapportering och övervakning av utsläpp av växthusgaser. Miljödepartementet menar att dessa beslut utgör ett stort steg framåt för implementeringen av Kyotoprotokollet och Marrakech-överenskommelsen och att det är ett tecken på att Kyotoprocessen lever och utvecklas. Vidare har en deklaration antagits som bland annat betonar hur u-länderna ska tackla kommande klimatförändringar. Många u-länder kan komma att drabbas hårt av torka, översvämningar och stormar och behöver stöd för att bättre kunna skydda sig mot sådana katastrofer. För Sverige och EU var det också viktigt att i Delhi-deklarationen lägga grunden till en dialog om fortsatt arbete efter år 2012. Detta misslyckades dock eftersom motståndet till det var stort från vissa u-länder.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.