Ny förädlingsmetod minskar oljeförbrukningen

En ny metod för att rengöra och återbilda olja har lanserats på den svenska marknaden. Fördelarna är lägre kostnader och minskad förbrukning.

EU-kommissionen anser att Sverige bör förbättra hanteringen av olja. I första hand menar de att olja ska återbildas, i andra hand återvinnas genom förbränning och i sista hand destrueras. Med den nya tekniken, som företaget Triboil har tagit fram, förlängs smörj- och hydrauloljors brukbara tid. Traditionellt bygger rekommendationerna för oljors driftstid på att de utsätts för en mycket förorenad miljö, vilket de oftast inte gör.

–Vi jobbar med oljan innan den blir avfall. Mycket olja slängs i onödan, ofta på grund av okunskap om hur man kontrollerar och hanterar den, säger Martin Holmström, delägare på Triboil.

Tar bort små partiklar

Den nya tekniken kallas Oil Quality Management. Vid reningen av oljan låter man den strömma genom en reningspatron gjord av metall och pappersmembran. Partiklarna som förorenat oljan fångas upp av fibrerna i pappret. Patronen är en cellulosamatris, vilket gör att oljan rinner fortare mellan fibrerna där passagen är bredare. Med hjälp av metoden kan man ta bort 85 till 90 procent av alla partiklar i oljan, ända ner till 0,1 µm, som är mycket litet. Traditionella filter kan inte ta bort partiklar som är mindre än 2 µm. Det är den största skillnaden mellan den nya tekniken och den som använts tidigare. För större saker, som exempelvis muttrar som hamnat i oljan, krävs ett annat filter. När flödet i patronen blir för lågt byts oljan ut och förbränns.

–Det blir en väsentlig kostnadsminskning för användarna när de inte behöver byta ut oljan, säger Martin Holmström.

Avvaktande marknad

Hittills har den nya tekniken mötts av en viss försiktighet från marknaden. Martin Holmström tycker att metoden att rena oljor är en naturlig hantering. SKF och Saab är några av de företag som nyttjar Triboils metod.

–Ingen ifrågasätter till exempel att man diskar sina tallrikar i stället för att köpa nya varje dag. Det är enkelt att göra som man alltid har gjort. Driftschefer är rädda för att garantin inte täcker maskinfel om man inte har bytt olja, säger han.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.