Torv renar lakvatten i pilotstudie

Att använda torv för rening av lakvatten har visat sig vara effektivt. Just nu genomförs en pilotstudie på Stena Fragmentering i Halmstad.
– När lakvattnet filtreras genom torv fastnar tungmetaller i torven, förklarar Hitomi Cannon, miljöingenjör vid Stena Fragmentering.

Torv renar lakvatten i pilotstudie

Rening av lakvatten från industriella deponier är ett relativt outforskat område. Många industrier renar inte alls sitt lakvatten lokalt och andra gör det mycket marginellt. Men kraven på att företag ska rena sitt eget lakvatten blir allt större.

Stena Fragmentering driver KK- Laqua projketet i samarbete med högskolorna i Kalmar och Kristianstad, samt universitetet i Lund. Det studerar hur lakvatten från industriella deponier kan renas på bästa sätt. Målet är att hitta en reningsprocess som passar in i det naturliga kretsloppet, som sköter sig själv och inte har behov av att kemikalier tillsätts. Flera skilda studier har gjorts de senaste åren och just den med torv har gett goda resultat.

– Vi vet att geofilter som består av torv och aska har en förmåga att ta upp syreförbrukande ämnen och tungmetaller på ett bra sätt, men vi är ännu inte på det klara över hur snabbt filtret blir mättat, förklarar Hitomi Cannon. För att anläggningen ska vara effektiv får inte torven mättas för fort på tungmetaller. En massa torv full av metaller är ingen bra restprodukt.

Pilotstudie

Studien har gjorts i en liten anläggning med en genomströmning mellan 135-200 liter vatten per dygn. Här testas stegvisa behandlingsmetoder och lakvattnet luftas, sedimenteras och filtreras slutgiltligt genom ett torvfilter. Sedan december står en fullskalig anläggning färdig, med en genomströmnings kapacitet på 35 000 kubik vatten per år. I en stor anläggning kan torven vila och rena sig själv. Dessutom har man planterat in dyngmaskar med förhoppningen att de också ska hjälpa till i reningsprocessen. De första provresultaten visar på en reduktion av syreförbrukande ämnen på 60-70 procent och tungmetaller reduceras med mer än 50 procent.

– Hittills har studien visat ett mycket bra resultat och borde kunna vara en rimlig lösning både ekologiskt och ekonomiskt tror Hitomi Cannon.

Vilken typ av reningsprocess som fungerar bäst beror dock på vattnets karaktär. Även om torv fungerar bra för en industri med mycket tungmetall är det inte säkert att lösningen passar för rening av vatten från andra industrier.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.