nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Nu startar Miljö & Utveckling Premium

Miljö & Utveckling satsar allt mer på att bli digital. Som ett led i det lanseras idag Miljö & Utveckling Premium. Därmed får tidningens prenumeranter tillgång till ännu mer kvalificerat material på miljo-utveckling.se.

  • Annons 1

Nu tar Miljö & Utveckling ännu ett steg mot ökad digitalisering, genom att introducera sin betalvägg Miljö & Utveckling Premium. Tidningens prenumeranter kan därmed ta del av betydligt mer material på tidningens hemsida än tidigare.

– Vi kommer att publicera fördjupande material, guider och liknande, som tidigare bara funnits i papperstidningen, säger Ingar Lindholm, chefredaktör för Miljö & Utveckling.

Det krävs att prenumeranterna loggar in för att kunna ta del av materialet. Väl inloggad finns dessutom ett arkiv med e-tidningar från 2012 och framåt, för den som vill fördjupa sig ytterligare.

– Tillsammans med de premiumartiklar vi kommer att publicera löpande, är tanken att detta ska bli ett bra arbetsverktyg för våra läsare, som ju arbetar strategiskt med miljö- och hållbarhetsfrågor, säger Ingar Lindholm.

Betalväggen lanseras idag, och mängden artiklar kommer att öka successivt. Inloggningsuppgifterna är epostadress och kundnummer, som står på baksidan av den tryckta tidningen.

 

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

PFAS kan kosta Sverige 50 miljarder kronor per år

Högfluorerade ämnen (PFAS) skapar stora kostnader för samhället. På europanivå handlar det om över 50 miljarder euro, varav miljöskador i Sverige beräknas kunna kosta samhället mellan 18 miljoner och 5 miljarder euro på år. Det visar en ny rapport från Nordiska ministerrådet.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Electrolux söker grön finansiering

Nu lanserar vitvarujätten Electrolux ett ramverk för gröna obligationer. Detta för att ta in medel som öronmärks för investeringar som ska bidra till minskad miljöpåverkan från företagets produkter och verksamhet.

Frivilligt regelverk ska öka möjligheterna till skadestånd

Även de som lever i laglöst land och utsätts för brott mot mänskliga rättigheter, ska kunna få hjälp av juridik framöver. Den svenske advokaten Claes Cronstedt och elva andra jurister har föreslagit ett frivilligt regelverk som utgår från New York-konventionen. Den gör att alla kan söka skadestånd från företag i hela världen inför skiljedomstol.