Nu ska 2050-visionen bli verklighet

Lena Ek har inlett arbetet med en referensgrupp som ska föra en dialog om hur Sverige kan bli fritt från nettoutsläpp till år 2050.

Referensgruppen består av företrädare från både näringsliv, miljöorganisationer, kommuner och forskare. I uppstartsfasen ska även Jos Delbeke, chef för EU-kommissionens klimatdirektorat medverka. Naturvårdsverket har av regeringen fått i uppdrag att ta fram ett underlag till en färdplan för ett Sverige utan nettoutsläpp och växthusgaser till 2050. Underlaget till färdplanen ska vara klar i slutet av 2012.

– Arbetet med att upprätta en färdplan för ett Sverige utan nettoutsläpp 2050 är en unik möjlighet för att ta tillvara det breda engagemang och kunnande som finns runt om i Sverige. Det handlar om en omfattande förnyelse och modernisering av det svenska samhället där alla blir berörda, och det innebär nya möjligheter för våra innovatörer och vårt näringsliv att konkurrera med energisnål och klimatsmart teknik, säger Lena Ek.

Några steg på vägen för det långsiktiga 2050-målet är att öka samverkan på regional och kommunal nivå mellan forskare och näringsliv samt målet om en 40-procentig minskning av växthusgaser till 2020 och en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.