Nordisk strategi minskar utsläpp

En gemensam marknad för el, koldioxidutsläppsrätter och naturgas kan väsentligt sänka kostnaden för att uppnå framtida klimatmål i de fyra nordiska länderna Sverige, Norge, Finland och Danmark. Detta hävdar Thomas Unger efter att i ett doktorsarbete på Chalmers ha studerat de nordiska ländernas energimarknader. Han har i modellstudier jämfört de nordiska länderna Det finns olikheter i energisystemen i de fyra länderna idag och det kommer att finnas skillnader i framtiden. En gemensam nordisk marknad för elproduktion från förnybara källor, gröna certifikat, skulle kunna spara in i storleksordningen 20 procent av merkostnaden jämfört med om alla fyra länderna har separata marknader.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter