Mer matavfall samlas in

Avfall Den biologiska återvinningen av matavfall ökade till 15 procent 2012, visar preliminära siffror från Avfall Sverige. Det är främst rötning för att utvinna biogödsel och biogas som ökar medan komposteringen av matavfall minskar.

Total mängd behandlat hushållsavfall ökade förra året med 0,9 procent till 4 393 070 ton. Det motsvarar 459,7 kg per person. Det är den biologiska återvinningen av matavfall och trädgårdsavfall som ökar mest.

– En tredjedel av hushållsavfallet materialåtervinns, men vi vet att det finns potential att öka den mängden. Undersökningar visar att så mycket som en tredjedel av innehållet i en vanlig soppåse är förpackningar och tidningar, som i stället borde ha lämnats till materialåtervinning, säger Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist.

Avfallsutredningen, som lämnades i höstas, föreslår att kommunerna ska ansvara för insamlingen av allt hushållsavfall, även förpackningar och tidningar.

– Det finns kommuner som på eget initiativ utvecklat insamlingen av förpackningar och tidningar. Denna service har uppskattats av medborgarna och gett mycket goda resultat. Om alla kommuner fick möjlighet att organisera insamlingen utifrån egna förutsättningar skulle återvinningen kunna öka, säger Weine Wiqvist.

Fördelningen mellan olika behandlingsmetoder är ungefär densamma som tidigare år. 51,5 procent av hushållsavfallet går till energiåtervinning. 32,4 procent materialåtervinns och 15,4 procent behandlas biologiskt medan endast 0,7 procent av hushållsavfallet deponeras i Sverige.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter