Henkels bästa hållbarhetstips

På elva år har Henkel nära på halverat sin vattenkonsumtion, energiförbrukning och avfallsmängd. Mats Hagwall, hållbarhetsansvarig på företaget, ger sina bästa tips för ett lyckat miljöarbete.

Henkels bästa hållbarhetstips

De senaste elva åren har Henkel reducerat sin vattenkonsumtion med 44 procent, energiförbrukningen med 43 procent och avfallsmängden med 53 procent per producerat ton. År 2030 har företaget som mål att använda en tredjedel av dagens resurser för varje intjänad euro.

Enligt Mats Hagwall, ansvarig för hållbarhet på Henkel Norden, är just hållbarhet och lönsamhet tätt sammankopplade. Genom att involvera medarbetare, leverantörer och konsumenter kan företag både effektivisera och resursspara.

– Vårt hållbarhetsarbete stannar inte hos oss. Därför är vi selektiva med val av underleverantörer samt informerar och inspirerar kontinuerligt kunder och konsumenter kring vad de kan göra för miljön, säger Mats Hagwall.

Mats Hagwalls fem bästa tips för ett lyckat hållbarhetsarbete:

1 Var ärlig och transparent. Greenwashing fungerar inte i längden.

2 Det enkla är oftast det bästa. Om du har svårt att förklara strategin för dina kunder så kommer du har svårt att förklara den för den egna personalen, och det är de som skall göra jobbet.

3 Var tydlig med målen. Som alltid skall de vara SMARTa: Specifika, Mätbara, Accepterade (inom och utom företaget), Realistiska och Tidssatta.

4 Underskatta inte värdet av symbolhandlingar. Om ledningen engagerar sig är det en tydlig symbol på att de tar frågan på allvar.

5 Kommunicera strategin, inom och utom företaget.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.