Håll dig uppdaterad med vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Varje vecka får du en sammanfattning av de senaste nyheterna direkt till din inkorg.

Registrera dig

LRF i åtta regioner och jordbrukaren Carl Piper:

Debatt Regeringen och Centern är överens om att utvinning av uran ska förbjudas, vilket är bra. Ett viktigt kompletterande steg är ett förtydligande om att det redan befintliga kommunala vetot mot uranutvinning även gäller när uran är en biprodukt, skriver Lantbrukarnas Riksförbund.

LRF i åtta regioner och jordbrukaren Carl Piper:
Högestad & Christinehof

På så vis säkras kommunernas inflytande över miljöfarlig exploatering av alunskiffer, som förekommer i Sveriges bördigaste odlingslandskap.

Centern meddelade nyligen att man stödjer regeringens förslag om ett förbud mot utvinning av uran, vilket är mycket välkommet. Det kan ske utan att befintlig gruvnäring påverkas nämnvärt. Däremot tvingas sannolikt de prospekteringsföretag som sedan årtionden har försökt få tillstånd för uranutvinning i Sverige att ge upp för gott – såvida inte lagen får några kryphål.

Företagens prospektering brukar väcka starka protester i berörda regioner, men Sveriges omvittnat exploateringsvänliga lagstiftning gör att motstånd i regel är meningslöst. Det finns dock ett undantag; just när det gäller uranutvinning har kommunerna sista ordet. För kommuner med alunskiffer i berggrunden har detta hittills fungerat som en livlina, om än en skör sådan.

Berggrunden i stora delar av Skåne, Västra Götaland, Östergötland, Örebro län, Jämtland, Västerbotten samt på Öland och Gotland utgörs av alunskiffer. Brytning av denna bergart är konstaterat mycket miljöfarlig av många fler skäl än dess uranförekomster.

Kringgå kommunalt veto

För ett decennium sedan skapade prospekteringsföretagen stora rubriker med påståendet att världens största kända uranfyndigheter finns i Sveriges alunskiffrar. Eftersom berörda kommuner har klargjort att de inte kommer att acceptera sådan exploatering försöker nu samma företag kringgå det kommunala vetot genom att hävda att uranet bara är en biprodukt; att utvinning av andra mineral är huvudsaken.

Det saknas prejudikat som visar om nuvarande lagstiftning ger kommunerna rätt att stoppa sådan utvinning. Det är ett allvarligt hot, för oavsett vad man säger sig vilja utvinna ur alunskiffern så kvarstår faktum; exploatering frigör fossilt kol och svavel samt ett stort antal tungmetaller och radioaktiva ämnen med väl dokumenterad potential att förgifta vattendrag, grundvatten och markområden för överskådlig framtid. Att bergarten omges av Sveriges bördigaste odlingslandskap gör detta hot extra allvarligt.

Det nya förbudet mot uranutvinning kommer att göra stor nytta. Alunskiffer innehåller normalt uran i sådana koncentrationer att bergarten skulle skyddas av en sådan regel.

Hållbarare gruvnäring

Ett viktigt kompletterande steg är att tydliggöra att det befintliga kommunala vetot mot uranutvinning träder i kraft i de fall mineralutvinning skulle tillåtas med uran som en biprodukt, en hantering med lika stora miljörisker.

Regeringen har nu ett gyllene tillfälle att tillsammans med Centern samla en riksdagsmajoritet för ytterligare ett viktigt steg mot en hållbar gruvnäring.

Av: Carl Piper, jordbrukare och initiativtagare till kommunuppropet för ett kommunalt veto mot prospektering i alunskiffer, Anna Törnfelt, ordförande LRF Gotland, Hans Ramel, ordförande LRF Skåne, Håkan Lundgren, ordförande LRF Sydost, Lars Ahlin Grinde, ordförande LRF Jämtland, Lotta Folkesson, ordförande LRF Västerbotten, Per Willén, ordförande LRF Örebro, Peter Borring, ordförande LRF Östergötland och Sofia Karlsson, ordförande, LRF Västra Götaland.

Biologisk mångfald

Klimat

Krönika

Karriär

Webbinarium

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.