Klimathot motiverar inte beteendeförändringar

Forskning Faror och hot driver inte fram klimatvänlig utveckling. Det visar ny internationell forskning.
– Om FN verkligen vill få till en förändring är våra forskningsresultat viktiga, säger Gró Einarsdóttir, medförfattare till studien.

Klimathot motiverar inte beteendeförändringar
Justin Connaher

Motivationen till att leva klimatsmart ökar om man lyfter fram fördelarna med ett klimatvänligt samhälle, istället för att fokusera på negativa effekter av klimatförändringar. Det visar en internationell undersökning om klimatattityder som nu publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature Climate Change.

Under en treårsperiod har 6 000 människor i 24 länder sina attityder till klimatet och klimatförändringar. I Sverige är intresset för klimatförändringarna stort och en fråga som är viktig för många.

– Utvecklingen mot ett klimatvänligt samhälle går inte tillräckligt fort eftersom klimatengagemang ofta är knutet till politiska ideologier, vilka inte ändras i första taget. Ur miljösynpunkt är detta ett problem, för vi kan inte vänta med att ta itu med klimatförändringarna, säger Lars-Olof Johansson, docent i psykologi och en av två medförfattare till studien från Göteborgs universitet.

Om miljöåtgärder kopplas till visioner om ekonomisk och vetenskaplig utveckling väcker det engagemang oavsett politisk tillhörighet. Negativa konsekvenser av att inte ta tag i klimatförändringarna, såsom föroreningar och sjukdomar, visade sig däremot inte vara motiverande.

Gró Einarsdóttir, doktorand på psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet, hoppas därför att de här insikterna ska tas tillvara vid globala förhandlingar som FN:s miljökonferens i Paris i december i år.

– Om FN verkligen vill få till en förändring är våra forskningsresultat viktiga. Att ensidigt peka på faror och hot är inte lika effektivt som att koppla ihop miljöåtgärder med en positiv samhällsutveckling i övrigt, säger hon.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.