Analys: Labours seger är klimatets vinst

Analys Labour har vunnit en jordskredsseger i det brittiska parlamentsvalet, och får fler ledamöter i parlamentet än alla andra partier tillsammans. Mattias Goldmann skriver i en analys vad valsegern betyder för klimatet, för svenskt näringsliv och för Tidöregeringen.

Analys: Labours seger är klimatets vinst
Mattias Goldmann. Foto: 2030-sekretariatet/ Adobe Stock

Regnet öste ner över Storbritanniens avgående premiärminister Rishi Sunak när han utlyste valet som han nu förlorat. Just mer extrem nederbörd är vad som väntar britterna om inte klimatkrisen hejdas, och förutom alla skandaler har just en usel hantering av klimatfrågan varit en viktig del i Tories fall och Labours uppgång. Med Keir Starmer som ny premiärminister väntar en rad stora, snabba förändringar till det bättre på klimatområdet:

  1. Klimatsatsning. Labour nästan halverade i våras sin klimatplan från 28 miljarder pund per år till 15, men det blir fortsatt den största klimatsatsningen i Storbritanniens historia. Tre centrala delar är att förbättra byggnaders energieffektivitet, etablera fler grönområden inklusive nio nya National River Walks och tre nya National Forests, och att stimulera omställningen till en cirkulär ekonomi.
  2. Fossilbilsförbud 2030. Under den nu avgående Tories-regeringen har Storbritannien skjutit upp det tidigare beslutet att förbjuda nya fossilbilar till 2035. Deras ohederliga argumentation om att folk ska ha rätt att köra sina gamla bilar känns igen från Folklistan och Sverigedemokraterna – förbudet gäller ju enbart nya bilar. Labour återinför 2030-målet vilket gillas av både allmänhet och fordonsindustri, och startar en särskild fond för investering i batteriproduktion.
  3. Fossilfri energi. Till 2030 ska Storbritannien fördubbla kapaciteten landbaserad vindkraft, tredubbla solenergin och fyrdubbla havsbaserad vindkraft. Befintliga kärnkraftverk får förlängda driftstillstånd, skandalprojektet Hinkley Point C med en nota på närmare 500 miljarder kronor ska slutföras och små modulära reaktorer projekteras. Elnäten ska byggas ut snabbare och energilager etableras, allt inom ramen för en ny lag om energioberoende. De som utvecklar förnybar energi som ger jobb i Storbritannien får en jobbonus. Därtill ska statliga Great British Energy etableras för att i samarbete med industrin och fackföreningar leverera ren energi genom att saminvestera i ledande teknik, stödja kapitalintensiva projekt och bygga ut lokal energiproduktion över hela landet, med en startkassa på 8.3 miljarder pund.
    Skatten höjs för olje- och gasproducenter, inga nya licenser ges för olje- och gasprospektering eller brytning av kolkraft och fracking förbjuds. Men Labour kommer inte att återkalla befintliga licenser utan anger att ”Det är mycket viktigt att olje- och gasproduktionen i Nordsjön kommer att finnas med oss i årtionden framöver, och Nordsjön kommer att förvaltas på ett sätt som inte äventyrar arbetstillfällen.”
  4. Klimatsmart uppskalning. Labour har utlovat 7.3 miljarder pund (cirka 100 miljarder kronor) för uppskaling av industri med låg klimatpåverkan de kommande fem åren. Det är i linje med hur nio av tio brittiska företag efterlyser starkare stöd från staten i klimatomställningen. En nationell förmögenhetsfond ska inrättas för ökade gröna offentliga investeringar.
  5. 2050-färdplan. Nettonoll-målet för år 2050 är oförändrat men ska få en trovärdig färdplan med förtydligade delmål och fördelning av mål mellan utsläppsminskning och kolsänkor.

För svensk del är den brittiska klimatsatsningen oerhört viktig. Även efter Brexit är Storbritannien Sveriges fjärde största handelspartner, båda länderna har ett starkt näringslivstryck för att påskynda omställningen, med en ledande fordonsindustri där de ledande bolagen starkt kritiserar otillräcklig stimulans för elektromobilitet. Detta sammantaget gör att svenskt näringsliv bör detaljstudera den nya gröna brittiska inriktningen.

Också för Tidöregeringen är Storbritanniens omställning viktig. Regeringen har utlovat att klimatmålen ska nås, vilket i nuläget verkar långt borta, men målen och lagstiftningen är uppbyggt efter brittiska Climate Act och britternas beslut om en konkretiserad plan kan tjäna som inspiration. Att regeringen i höstas undertecknade ett strategiskt partnerskap med britterna underlättar ett fördjupat samarbete kring detta.

Men den viktigaste signalen till Tidöregeringen är att väljarna inte uppskattar löften om fortsatt fossila fordon och uppskjuten omställning – klimatkrisen är här och agerar man så svagt som Tories så blir väljarnas dom hård.

Mattias Goldmann

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.