Karolina Skog vill ge kommuner ansvar för förpackningsinsamlingen

Avfall Striden om vem som ska ansvara för insamlingen av förpackningar och returpapper har blossat fram och tillbaka under många år. Nu ger Karolina Skog klara besked: Kommunerna bör ha insamlingsansvaret.

Karolina Skog vill ge kommuner ansvar för förpackningsinsamlingen
Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

I april presenterade regeringens utredare Mia Torpe sitt förslag på hur en framtida modell, där kommunen får hela ansvaret, kan se ut, men utredningen blev sågad av branschen och riksdagen lämnade ett tillkännagivande. De ansåg att ansvaret för återvinning av förpackningar och returpapper fortsatt skulle ligga på producenterna. Utredningen hamnade i målpåse på regeringskansliet.

Men nu verkar det luta mot att kommunerna får ta över ansvaret. I en intervju i DN idag berättar miljöminister Karolina Skog (Mp) om det förslag som miljödepartementet nu har arbetat fram, och som kommer att vara föremål för politiska förhandlingar under våren.

– Kommunerna har ett plan­monopol och därför de rätta förutsättningarna för att ta ett helhetsansvar. Ingen annan aktör skulle kunna göra det, säger ­Karolina Skog till Dagens Nyheter.

Ansvar till kommunen

Förslaget går i korthet ut på att kommunerna ges ansvar för insamling och återvinning av allt hushållsavfall, inklusive förpackningar och returpapper och att marknaden för verksamheternas hushållsavfall omregleras. Utöver detta föreslås skärpta krav för ökad insamling av matavfall samt att vissa frågor om servicegrad och styrmedel kring förbränning av avfall utreds vidare.

Karolina Skog vill också att textilier ska återvinnas i mycket högre grad än vad de gör idag. Sorteringen av plast kan också bli mer detaljerad.

– Avfall Sverige välkomnar det initiativ som nu tagits av miljöminister Karolina Skog. De senaste årens dödläge i ansvarsfrågorna riskerar att permanentas om inget görs. Det är nu viktigt att politiken nationellt kan samlas kring en långsiktig lösning, säger Claes Thunblad, ordförande i Avfall Sverige, och kommunstyrelsens ordförande i Järfälla kommun.

 

Fakta

Vad gäller saken

I dag har Sveriges cirka 20 000 varuproducenter ansvar för att samla in och återvinna förpackningar och returpapper, enligt det så kallade producentansvaret. Landets 290 kommuner tar hand om hushållssoporna, det så kallade restavfallet. Men om detta är det mest effektiva systemet har diskuterats fram och tillbaka i 15 års tid.

Redan år 2000 presenterade en statlig utredning förslaget att kommunerna ska åläggas hela ansvaret för den hushållsnära insamlingen. Frågan är dock både juridiskt komplex och politiskt kontroversiell. Den stora knäckfrågan har varit hur förpackningsproducenterna ska ersätta kommunerna och med hur mycket.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.