Insamlingsansvaret hamnar hos kommunen

Avfall & Återvinning Nu är det klart: Insamlingsansvaret för förpackningar och returpapper ska tas över av kommunerna. En utredning har tillsatts som ska reda ut de praktiska detaljerna i ärendet.

Det har varit många turer om insamlingsansvaret för förpackningar och returpapper. Ska det ligga på kommunen eller på producenterna, eller ska man fortsätta att ha ett delat ansvar?

Nu har regeringen lämnat ett tydligt och klart besked: Kommunerna ska ansvara för insamlingen. Producenterna behåller sitt producentansvar och ansvarar precis som idag för att avfallet sedan återvinns korrekt.

– Att ge kommunerna ansvaret är ett viktigt steg för att underlätta insamlingen och genom det öka andelen avfall som sorteras, kommenterar Klimat- och miljöminister Åsa Romson i ett pressmeddelande.

Nu tillsätts en utredning som ska ta fram förslag på hur det förändrade producentansvaret ska se ut i praktiken. Bland annat handlar det om hur det insamlade avfallet ska överlämnas till producenterna och hur de i sin tur ska ersätta kommunerna för insamlingen. Utredaren ska också kika på hur tillsynen över insamling och återvinning ska se ut och undersöka vilka konsekvenser det förändrade ansvaret får för de inblandade och samhället i stort. Dessutom ska man lämna ett författningsförslag som lägger fast regelverket för den nya lösningen.

På Avfall Sverige är man positiv till förslaget.

– Detta är ett efterlängtat klargörande som gör att kommunerna nu konkret kan fortsätta planeringen för det utökade insamlingsansvaret, kommenterar Weine Wiqvist, vd för Avfall Sverige.

Uppdraget ska redovisas till Miljö- och energidepartementet den 18 december i år.

Fakta

Turerna kring insamlingsansvaret

Producentansvaret för förpackningar och returpapper har varit en infekterad fråga under en lång tid. Att ha två huvudmän som ansvarar för insamlingen har varit ineffektivt och frågan har varit, vem ska ha huvudansvaret? 2011 tillsatte dåvarande regering en utredning som föreslog att ansvaret för insamlingen av förpackningar och returpapper skulle flyttas till kommunerna. Men i remissrundan visade sig oenigheten stor och förslaget blev liggande. 2014 tillsattes en arbetsgrupp som skulle jobba bredare med hur kretsloppsfrågan skulle hanteras i framtiden. De tog fram ett nytt förslag som innebar att ansvaret för insamling och förpackningar istället skulle ligga vara kvar hos producenterna. I regeringsförklaringen efter valet gav Stefan Löfven nya besked: Insamlingsansvaret ska läggas på kommunerna.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.