Avgörande i Nordkalkmålet skjuts upp

Juridik & Politik Ett regeringsbeslut om nya Natura 2000-områden på Gotland fördröjer ett avgörande i Nordkalkmålet. Mark- och miljööverdomstolen låter målet vila.

Nu i veckan skulle egentligen Nordkalk- eller Bungemålet som det också kallas, tagits upp i Mark- och miljööverdomstolen på nytt. Men i fredags, den 10 april, meddelade domstolen att den låter målet vila. Det beror på att Naturvårdsverket har hemställt till regeringen om att utöka Natura 2000-området intill kalktäkten. Ifall området som Nordkalk vill börja bryta kalk i skulle omfattas av Natura 2000-bestämmelserna förändrar det förutsättningarna, skriver Mark- och miljööverdomstolen:

”När det gäller om målet ska vilandeförklaras anser Mark- och miljööverdomstolen att regeringens beslut i frågan om det aktuella området ska ingå i ett Natura 2000-område har sådan betydelse för prövningen av målet att det är av synnerlig vikt att den frågan avgörs före huvudförhandling och dom i målet.”

Målet vilandeförklaras som längst till den 31 augusti 2015.

Nordkalkmålet – detta har hänt:

2006 Nordkalk söker tillstånd för kalkbrytning på fastigheten Bunge Ducker 1:64.

2008 Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt avslår, risken för skada på natur och skyddsvärda arter ses som stor. Domen överklagas av Nordkalk.

2009 Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt säger ja till kalkbrytningen, men överlåter detaljerna kring tillståndet till Mark- och miljödomstolen. Domen överklagas till HD, som inte ger prövningstillstånd.

2011 Mark- och miljödomstolen i Nacka säger återigen nej till Nordkalk, bland annat finns det stor osäkerhet kring hur vattnet i området kommer att påverkas. Beslutet överklagas av Nordkalk.

2012 Mark- och miljööverdomstolen säger nu ja och ger tillstånd till Nordkalks verksamhet. Domen överklagas igen till HD, som meddelar att de delvis kommer att pröva målet. Nordkalk börjar förbereda för kalkbrytning vilket orsakar stora protester i Ojnareskogen.

2013 HD upphäver tidigare domar och meddelar att hela målet måste tas om i första instans. Detta för att inte alla omständigheter har vägts in tidigare som de bör enligt EU-rätten.

2014-06 Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt ger nu tillstånd för Nordkalk att bryta kalk i Bunge Ducker i cirka 25 år. Den här gången har domstolen även vägt in och tagit ställning till ett annat företags, SMA, begäran om att utöka sin kalkbrytning i ett närliggande område. SMA får tillstånd att utöka verksamheten. Naturvårdsverket, länsstyrelsen på Gotland och Naturskyddsföreningen med flera överklagar.

2014-09 Mark- och miljööverdomstolen meddelar att de ska ta upp Nordkalkmålet på nytt den 13–18 april 2015.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.