Hela bilen återvinns – nästan

Tyska företaget SiCon har, tillsammans med Volkswagen, funnit den metod som återvinner 95 procent av bilens totalvikt. Nu siktar de på ännu större återvinningsgrad och når därmed de redan nu de EU-krav som kommer att ställas från 2015.

Redan från den första januari 2007 ska 85 procent av bilarnas tjänstevikt kunna återvinnas, vilket beslutats i EU. Det ställer stora krav på återvinningsprocessen där det stora problemet varit att ta hand om den fjärdedel av bilens totalvikt som består av annat än järn och stål.

Den första januari 2015 kommer återvinningskravet att sättas till 95 procent, en riktig utmaning för alla inblandade.

Rena råmaterial

Återvinningsansvaret har satt press på återvinningsprocesserna att effektiviseras, både när det gäller bemanning och förmåga. Volkswagen har därför i samarbete med Belgian Scrap Terminal N.V, en av Europas främsta återvinningsanläggningar, och det tyska utvecklingsföretaget SiCon lyckats hitta ett sätt att omvandla gamla skrotade bilar till rena råmaterial.

Processen startar redan under biltillverkningen då så homogena material som möjligt, främst på plastsidan, används och märks upp.

Sorteringsprocess

Själva återvinningen börjar med att bilarna monteras ned och tuggas sönder. Sedan följer krossning, genomsökning och separation.

När det är gjort kan man genom att skilja ämnena åt via fysiska parametrar som densitet, storlek, magnetisk påverkbarhet, elektrisk ledningsförmåga och optiska egenskaper återvinna mer än 95 procent av tuggresterna till användbara material.

Under den mekaniska bearbetningen bildas följande huvudbeståndsdelar av den fluff som samlats in:

• tuggkorn (hårdplast, gummi)

• tuggfibrer (skum, textilfibrer)

• tuggsand (glas, rost, järnpartiklar, tungmetaller)

Värdefulla produkter

Processen, som också går under namnet The Zero-Waste-Shredder Technology är särskilt framtagen för bilåtervinning, anses också användbar för elskrot.

Hårdplast, gummi, textilier, glas och metallskrot kan efter processen återanvändas i tillverkningen.

– Det unika med VW-SiCon process är att det är den första industriella process där fluff görs om till värdefulla produkter. Samtidigt är det första gången som det är möjligt att ta hand om plast och fibrer i den här utsträckningen, säger SiCons vd, Heiner Gutschall.

Men finns det inga material som är svårare än andra att återvinna? Nej, inte om man får tro SiCons vd.

Värmebehandling

– Eftersom processen strikt följer idén om att skapa fler-användbara produkter med olika återvinningsalternativ så ser vi inget som är svårt att återvinna. Lite mer arbete kan behövas för att utvinna tuggsanden. För att kunna öka kvaliteten på återvinningen behövs värmebehandling, så kallad vitrifikation.

Ett problem som dock återstår att helt lösas är hur heterogena plaster ska kunna återvinnas på ett effektivt sätt, men SiCons vd tror på en snar lösning även på detta.

De arbetar bland annat med att utvinna vätgas av återvunnen plast och fibrer.

Fakta:

• Vitrifikation är en process att konvertera ett material till ett glasliknande fast tillstånd. Detta kan göras antingen genom att snabbt tillföra eller ta bort värme, eller genom att blanda med ett tillägg. Därigenom görs materialet stabilt, utan att ämnen fälls ut och kan därmed deponeras.

• Fluff är den lätta fraktionen som erhålls vid fragmenteringen av bilar (den s k Automotive Shredder Residue, ASR), huvudsakligen plastmaterial från inredningen, kablar mm.

• I Juni 2006 fick Volkswagen, av EU-kommisionen, ett miljöpris för sitt återvinningsarbete ”European Business Award for the Environment”.

• Fler företag, även i Sverige, arbetar med utveckling av liknande processer.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.