Plastkretsen lägger ned företagsinsamlingen

Från den första maj kommer Plastkretsen inte längre att samla in plastförpackningar från företag. Det höga marknadspriset på insamlad plast gör att den fria marknaden ser till att avfallet återvinns, menar Plastkretsen. På Naturvårdsverket är man mycket kritisk.

Plastkretsen fortsätter att samla in plastförpackningar från hushåll, men när det gäller företagsförpackningar som exempelvis plastdunkar, krymp- och sträckfilm, hinkar och burkar, så tas tjänsten bort. Tidigare har man kunnat lämna in förpackningar gratis till Plastkretsen. Bakgrunden är producentansvarsdirektivet som innebär att producenterna är skyldiga att ta hand om det avfall som de ger upphov till. Målet är att motivera tillverkarna att utforma förpackningar som är materialoptimerade och lätta att återvinna.

Men eftersom priset på rena plastförpackningar numera är relativt högt menar Plastkretsen att insamlingen från företagen lika gärna kan ske på en fri marknad, utan inblandning av producenterna. Plastkretsen tycker med andra ord att de kan avveckla sig själva när det gäller just insamling från företag.

– Redan under förra året såldes en stor del av företagsförpackningarna utanför Plastkretsens system. Får marknadspriserna styra kommer vi att få högre återvinningssiffror och en bättre miljöeffekt än om företagen levererar till oss, kommenterar Maria Schyllander på Plastkretsen.

Marknaden räcker inte.

Men Naturvårdsverket är kritiska till att insamlingen nu ska förlitas på den fria marknaden. Konsekvensen kan bli att bara vissa delar av förpackningsavfallet materialåtervinns. De delar som inte är ekonomiskt intressanta kommer istället att brännas upp eller slängas i kommunernas grovavfallsinsamling. En fri marknad är dessutom mycket priskänslig. Om priset på olja sjunker, vilket Energimyndigheten förutspått kommer hända när konjunkturen går nedåt, kommer det inte längre att vara lika lönsamt att återvinna och då slutar marknadsincitamentet att fungera.

– Vi anser inte att en fri marknad kan beaktas som ett insamlingssystem. Producentansvaret gäller alla förpackningar och konsekvensen av en marknadslösning blir att bara de attraktiva fraktionerna samlas in, säger Sanna Due på Naturvårdsverket och påpekar att plastproducenterna är långt från regeringens mål om 30 procent materailåtervinning. Idag återvinns cirka 20 procent.

Naturvårdsverket håller för närvarande på att se över producentansvaret. I oktober lämnar de en rapport till regeringen om hur man kan gå vidare. Som lagstiftningen är formulerad idag ges producenterna stor frihet att själva utforma insamlingssystemet. Sanna Due tycker att det är tråkigt att man inte kunnat lösa frågan i samråd med materialbolagen.

– Vi vill att producenterna själva ska sköta det här, men tar de inte sitt ansvar måste vi reglera, konstaterar Sanna Due.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.

Det senaste