Hej då fossil energi

Tekniken kring förnybar energi har mognat och kan i nuläget mer än väl täcka världens energibehov, konstaterar IPCC i en ny rapport.

Spridningen av förnybara energitekniker går snabbt och redan idag är många tekniker konkurrenskraftiga. Däremot tar det tid för teknikerna att etablera sig brett. Därför behövs politiska styrmedel som stödjer teknikutveckling och spridning av förnybar energi. Man behöver också styrmedel som sätter ett pris på utsläpp av klimatgaser för att spridningen ska snabbas på, enligt en rapport från Intergovernmental panel on climate change, IPPC.

– En genomgång av en stor mängd modeller och scenarier indikerar dock att en storskalig spridning kommer att ske under kommande decennier även utan en stödjande klimatpolitik på grund av ökad efterfrågan på energi i världen., säger Björn Sandén, biträdande professor på Chalmers, Miljösystemanalys.

Rapporten sammanfattar läget för sex förnybara energikällor; bioenergi, solenergi, geotermisk energi, vattenkraft, vågenergi och vindenergi.

– Scenarierna i rapporten pekar inte ut en dominerande teknik utan visar att flera tekniker kommer att växa parallellt, säger Marianne Lilliesköld, svensk samordnare för , IPCC.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.

Det senaste