Här lever man mest – och minst – jämställt i Sverige

Jämställdhet I dag är det den 8 mars och det politiska delmålet om en jämställd ekonomi mellan könen är ännu långt ifrån förverkligat. Länsförsäkringar har tagit fram ett jämställdhetsindex för att visa var i landet man lever som mest respektive minst jämställt.

Här lever man mest – och minst – jämställt i Sverige
Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar.

– Vi har tittat på ett antal parametrar som egentligen bara bekräftar det som de flesta redan vet – att vi har en ekonomisk ojämställdhet i Sverige. Det beror delvis på att kvinnor tar ett större ansvar för familjefrågor, som att ta ut mer föräldraledighet och gå ner i arbetstid under småbarnsåren, säger Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar.

Frånvaro från arbetet som följer av föräldraledighet och deltidsarbete innebär en risk att drabbas av försämrad löneutveckling och glastak i karriären. Länsförsäkringars Jämställdhetsindex har tagits fram för att jämföra utvecklingen om hur kvinnor och mäns ekonomiska jämställdhet utvecklas över tid i landets 290 kommuner. 

– Vi kan konstatera att det finns stora geografiska skillnader. Det är intressant information för kommuner att ta hänsyn till och använda för ett förbättringsarbete. Det vore också intressant att ta reda på hur det kommer sig att det ser ut som det gör, säger Emma Persson och tillägger:

– Vad jag framförallt vill lyfta är att jag tror att man i sin iver att lösa sitt livspussel här och nu inte tänker på att ens beslut får långsiktiga konsekvenser. Ett sätt att undvika detta är exempelvis att kompensationsspara åt den föräldern som jobbar deltid, säger hon.

Kompensationssparande är ett sätt att komma runt den ekonomiska ojämställdheten. FOTO: ADOBE STOCK

Den part som tjänar mest kan även föra över sin framtida premiepensionsrätt till den som riskerar att få en lägre pension. Men det är enligt Emma Persson en försvinnande liten grupp personer som gör det, och det är dessutom endast gifta par som kan använda sig av premiepensionsrätt.

– Det kanske inte är helt lätt att räkna på vad olika sorters arbetsfrånvaro innebär i bortfall. Man får avsätta lite tid och exempelvis ta hjälp av ekonomitjänster online för att räkna ut en rimlig kompensation, säger hon.

Emma Persson menar att det är konkret sätt att visa varandra omtanke och kärlek – att se till så att båda har så bra ha ekonomiska förutsättningar som möjligt. Inte bara här och nu, utan även på ålderns höst.

– Om det är något man kan göra den åttonde mars för att helga den internationella kvinnodagen så är det detta: att ha ett samtal vid köksbordet om vilka förutsättningar respektive partner har. Och då menar jag inte bara stämma av vem som betalade mjölken sist, utan ur ett mer långsiktigt perspektiv, säger hon.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.