Hållbara investeringar lönsamt på flera fronter

Hållbar utveckling Bättre avkastning och ett mindre klimatavtryck. Svenska kyrkan fokus på hållbarhet i aktieportföljen har gett bättre resultat än om motsvarande summa hade investerats i Stockholmsbörsens index.

Hållbara investeringar lönsamt på flera fronter

Klimatavtrycket av Svenska kyrkans svenska aktieinvesteringar visade sig vara ungefär en tredjedel mindre än vad som blivit fallet om motsvarande summa hade investerats i Stockholmsbörsens index. Det framgår av Svenska kyrkans hållbarhetsrapport som både redovisar kapitalförvaltningens klimatresultat och det finansiella..

Svenska kyrkan har ett kapital på 5,5 miljarder kronor som ska förvaltas med hänsyn till människor och miljö. För 2013 blev resultatet 610,1 miljoner, vilket motsvarade en avkastning på 12,4 procent.

I årets rapport har även en extern utvärderare analyserat portföljens så kallade klimatavtryck. Den blev ungefär en tredjedel mindre än vad som blivit fallet om motsvarande summa hade investerats i Stockholmsbörsens index.

Under de senaste åren har Svenska kyrkan på nationell nivå utvecklat en kapitalförvaltning som sätter fokus på hållbarhetsfrågorna. Sedan 2009 har förvaltningen kraftigt minskat sin exponering mot bolag som utvinner fossil energi. Det finns numera inga renodlade kol- och oljebolag i portföljen.

– Inom finansbranschen finns det fortfarande en föreställning om att hållbarhet och etik har ett pris i form av minskad avkastning. Men det kommer alltfler forskningsrapporter och exempel som visar på motsatsen, säger finanschef Anders Thorendal.

Hela rapporten kan laddas ner här.

Fakta

Svenska kyrkans investeringar

Kapitalet på Svenska kyrkans nationella nivå förvaltas externt av förvaltare som utvärderas löpande både vad gäller finansiell prestation och deras förmåga att välja in företag som är intressanta ur ett hållbarhetsperspektiv. Det kan handla om bolag som erbjuder energieffektiva lösningar eller som aktivt och systematiskt arbetar med mänskliga rättigheter. Samtidigt avstår Svenska kyrkan från investeringar i exempelvis vapen, tobak och bolag som främst utvinner olja eller kol. Utöver detta för Svenska kyrkan varje år dialog med ett urval av bolag som behöver förbättra sitt hållbarhetsarbete.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.