Håll dig uppdaterad med vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Varje vecka får du en sammanfattning av de senaste nyheterna direkt till din inkorg.

Registrera dig

Hållbart och lönsamt på samma gång

Affärsutveckling Hållbarhet är en framtidsfråga för näringslivet. En ny avhandling har studerat hur miljömärkning, upphandling och styrning av leverantörskedjor kan förbättras för att mer effektivt och samordnat bidra till hållbar utveckling.

Allt fler företag är medvetna om vikten av att ta in hållbarhet i sina beslutssystem. Trycket ökar från både kunder, allmänhet, media och investeringsbolag. Men det finns även en ökande insikt om affärsnyttan.

Cecilia Bratt, forskare vid Blekinge tekniska högskola, försvarade i fredags sin avhandling om strategisk hållbar utveckling, ”Integrating a Strategic Sustainability Perspective into Eco-Labelling, Procurement and Supply Chain Management”.

I avhandlingen har hon studerat hur miljömärkning, upphandling och styrning av leverantörskedjor förhåller sig till varandra och till ett strategiskt hållbarhetsperspektiv.

– Det finns många vinster med att jobba med hållbar utveckling som har en direkt koppling till affärsnyttan. De som är proaktiva och redan nu börjar jobba för att bli en del av lösningen har därför mycket att vinna.

Ökat samarbete mellan aktörer

Cecilia Bratt poängterar att det inte finns någon motsättning mellan att tjäna pengar och verka för en hållbar framtid. Men det krävs nya synsätt där man ser möjligheterna i att tjäna pengar på annat än via ett ökat materialflöde. Offentlig verksamhet spelar en viktig roll i denna utveckling, exempelvis genom att i upphandlingar börja efterfråga lösningar där man köper funktion istället för produkter.

Hållbarhetsfrågor är dock komplexa och företagen behöver stöd i detta arbete. För att lyckas krävs större samarbeten mellan olika aktörer, som till exempel slutleverantörer och miljömärkningsaktörer, och även över sektorsgränserna. Det första viktiga steget är att definiera vad man menar med hållbarhet. Många företag agerar idag i globala leverantörsnätverk där det gäller att alla delar i kedjan har en gemensam målbild.

– Ju mer komplexa leverantörsnätverk, desto viktigare är det med en gemensam syn på vad hållbarhet är. Dessutom behöver man även beskriva detta i ekonomiska termer och tydliggöra de affärsmässiga perspektiven, som exempelvis att skapa lösningar till ett lägre pris och med ett högre hållbarhetvärde och på så sätt nå nya marknader ochstärka sitt varumärke genom bland annat effektivare råvaruhantering.

Praktisk nytta i hållbarhetsarbetet

Cecilia Bratt hoppas att hennes resultat ska ge insikt i hur man kan använda supply chain management på ett hållbart strategiskt sätt både när det gäller upphandling och leverantörsstyrning, och att miljömärkning kan vara ett bra stöd i detta arbete. Hon hoppas också att hennes forskning kan bidra till praktisk nytta för näringslivets hållbarhetsarbete.

– I nästa steg i min forskning vill jag gå vidare och titta på hur man kan jobba mer praktiskt på verktygsnivå, berättar Cecilia Bratt.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.