Göteborg planerar för framtida översvämningar

Budskapet från FNs klimatpanel om stigande havsnivåer i Nordsjön har nu blivit en fråga för kommunledningen i Göteborg. En rapport från stadens stadsbyggnadskontor pekar på en risk för översvämningar och skred i framtiden. Vilka investeringar som krävs ska nu tas upp i kommunen, bland annat handlar det om att säkra centrum. En kostnad som enligt beräkningar kan uppgå till mellan fem och tio miljarder kronor under en femtioårsperiod.

– Vår bedömning är att vi klarar oss med åtgärder vid kaj om havet stiger upp till två meter över dagens extremvärden. Än så länge har vi tid på oss. Det handlar nu om att metodiskt gå igenom riskområdena så att vi vet vad vi gör, säger Ulf Moback, ledare för den arbetsgrupp som gjort utredningen, till Göteborgs-Posten.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.