Fortfarande seg takt i förhandlingarna

I fredags avslutades de internationella klimatförhandlingarna i Bangkok. Men trots vissa framsteg är takten alldeles för långsam.

Vid mötet i Bangkok har fokus hamnat på frågan om hur överenskommelsen i Köpenhamn ska ses i förhållande till Kyotoprotokollet. Miljöminister Andreas Carlgren anser att den behöver bygga på Kyotoprotokollets viktiga principer och involvera alla parter. Han välkomnar också de positiva steg som tagits vid tjänstemannaförhandlingarna i Bangkok.

– Alla frågor finns nu på bordet och förhandlingarna har kommit längre på ett antal områden som gäller kapacitetsuppbyggnad för anpassning till ändrat klimat och teknologisamarbete. Det är framsteg jämfört med de tidigare tjänstemannaförhandlingarna i Bonn i början av hösten, säger han.

Det håller också Sveriges chefsförhandlare Anders Turesson med om och anser att man har lyckats korta texten och göra den effektivare. Dock anser de båda att takten i förhandlingarna är otillräcklig och att EU fortfarande är ensamma om att prestera konkreta bud.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.