Flyget in i utsläppshandeln

Regeringen har lämnat över förslaget Flyget och utsläppshandeln till lagrådet. Avsikten är att inkludera flyget i handel med utsläppsrätter från och med 2012.

– Att ta in flyget i utsläppshandeln är ett viktigt steg mot att låta förorenaren betala. Det pressar på för att utveckla ny teknik och de bränslen som krävs för att i framtiden flyga på klimatet och miljöns villkor, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Förslaget innebär att den luftfart som ska omfattas av handelssystemet är flyg som avgår från eller ankommer till en flygplats inom EU territorium. Flygbolagen ska övervaka utsläppen av koldioxid för de flygningar som omfattas av systemet och de ska också kunna redovisa utsläppsrätter som täcker de faktiska utsläppen. Omfattande flygbolag ska också ha en plan för vilka åtgärder som vidtas för att övervaka och rapportera utsläppen. Övervakningen av utsläppen ska börja 2010.

Ökade flygpriser

Utsläppsrätter kommer att tilldelas både gratis efter ansökan om tilldelning, samt genom auktionering. Enligt Europeiska kommissionens beräkningar kommer biljettpriserna att öka inom intervallet 51 kronor till 439 kronor.

Vissa flygbolag med begränsad verksamhet inom EU och sportflygningar omfattas inte av förslaget.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter