Fler havsområden skyddas

Miljöarbete Havs- och vattenmyndigheten, Hav, vill skapa nya skyddsområden i Västerhavet, i Östersjön och i Bottniska viken. Det är några av åtgärderna i en ny handlingsplan för marint områdesskydd.

Fler havsområden skyddas
Jan Grahn / Naturfotograferna / IBL Bildbyrå

– Det är viktigt att det finns områden med orörd havsbotten och naturliga ekosystem. Det är den sortens natur som behövs för att komplettera och stärka de nätverk av skyddade områden som finns längs Sveriges kust, säger Lena Tingström, utredare på enheten för biologisk mångfald på Havs- och vattenmyndigheten.

Målet är tio procent

I dag är cirka 6,6 procent av Sveriges havsområde skyddad, men målet är att tio procent av havet ska vara skyddat till 2020. En viktig insats för att nå dit är de föreslagna marina Natura 2000-områden, som länsstyrelserna nu arbetar med i Östersjön, till skydd för tumlare.

– Det kommer att bli det största tillskottet både för att uppnå arealmålet i Östersjön och för att förbättra den ekologiska representativiteten. Tack vare det arbetet har vi nu goda chanser att nå målet till 2020, säger Björn Sjöberg, chef för avdelningen för havs- och vattenförvaltning på HaV.

De tre områden som Hav föreslår:

  • Hela eller delar av det område i Kattegatt som i dag skyddas med fiskelagstiftning.
  • Ett område vid Gotska Sandön i Östersjön.
  • Ett område i Bottniska viken, som berörda länsstyrelser får föreslå, som kan bevaras i naturligt tillstånd och med starkt begränsad mänsklig påverkan.
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.