Få upphandlar miljöanpassat

Naturvårdsverket har tagit initiativ till en enkätundersökning om miljöanpassad offentlig upphandling bland kommuner, landsting och myndigheter. Ett anmärkningsvärt resultat av undersökningen är att bara 24 procent av de 400 organisationerna som svarade tycker att de i praktiken är bra på miljöanpassad upphandling. Detta trots att nästan alla har både miljöpolicy och miljöansvarig personal. 60 procent av respondenterna anser att de alltid eller oftast ställer miljökrav vid sina upphandlingar. 80 procent har en miljöpolicy och nästan lika många en miljöansvarig. Trots det så tycker alltså en av fyra organisationer att man inte lyckas bra med upphandlingen i praktiken.

– Varför det är så kan man ju bara spekulera i, säger Tomas Chicote på Naturvårdsverket. Men att det finns en policy betyder ju egentligen bara att det finns ett dokument. Vad som är viktigare för den miljöanpassade upphandlingen är utbildad personal. Personal som har kunskap om hur man ställer miljökrav när man upphandlar och vet hur kraven ska formuleras.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.