Ett av åtta dödsfall inom EU beror på miljön

Dödsfall Sammanlagt påverkar miljöfaktorer ett av åtta förtida dödsfall inom EU, enligt en rapport från European Environment Agency.

Ett av åtta dödsfall inom EU beror på miljön
Inte bra i Los Angeles.

Fler än 400 000 personer dör i förtid varje år, på grund av luftföroreningar inom EU. Ytterligare 12 000 dödsfall inträffar i förtid på grund av buller. Efter det kommer dödsfall till följd av klimatet, först och främst genom värmeböljor. Det konstaterar EU:s miljömyndighet EEA, European Environment Agency, i en rapport som till stor del baseras på siffror från Världshälsoorganisationen.

– Det finns en tydlig koppling mellan tillståndet i miljön och folkhälsan, säger EUs miljökommissionär Virginijus Sinkevičius i ett pressmeddelande.

En av tio i Sverige

För svensk del är problemet en aning mindre. Ett av tio förtidiga dödsfall beror på miljöproblem, enligt EU-rapporten. Enligt Naturvårdsverkets siffror handlar det om 7600 förtida dödsfall på grund av luftföroreningar, här i landet.

– Vi känner ju till att negativ miljöpåverkan är en stor hälsorisk eller kan vara i vissa områden, säger Maria Ullerstam på luftenheten hos Naturvårdsverket till Miljö & Utveckling.

Siffrorna har tagits fram utifrån beräkningar av hur mycket en given mängd föroreningar påverkar hälsan. Men att det inte handlar om något som mätts upp, betyder inte att problemet överdrivits. Siffrorna ligger i linje med vad man räknat med förut.

Åtgärder

Och åtgärder har redan vidtagits.

– Det pågår mycket just nu, både inom EU och i Sverige. År 2016 lanserade till exempel kommissionen ett luftvårdspaket, berättar hon.

Paketet omfattar gränser för såväl utsläpp som för högsta accepterade halt föroreningar. För svensk del är det framförallt halterna av större partiklar och kväveföroreningar som är för höga.

Sociala skillnader

Hos Folkhälsomyndigheten vill Karin Ljung Björklund på enheten för miljöhälsa lyfta fram de sociala skillnader som EU-rapporten också lyfter fram.

– Det är jätteviktigt att man lyfter det. För om man tror att man har hittat en åtgärd, så visar det sig att resultatet av den inte blir lika för alla, säger hon.

I EU-rapporten lyfts även skillnaden mellan land och stad. I städer så samverkar flera negativa faktorer, som föroreningar, buller och kemikalier. Trafiken är en faktor som nämns i relation till flera problem.

Men grönområden och det som kallas blå områden, nära hav eller sjö, påverkar å sin sida åt andra hållet och dämpar hälsoproblemen.

Biologisk mångfald

Klimat

Krönika

Karriär

Webbinarium

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.