Efter kritiken – så jobbar Systembolaget för att säkra arbetsförhållanden

Social hållbarhet Organisationen Swedwatch riktar hård kritik mot arbetsförhållandena på flera vingårdar i Sydafrika som är kopplade till Systembolaget. Nu svarar Systembolaget på kritiken.

Efter kritiken – så jobbar Systembolaget för att säkra arbetsförhållanden
Foto: Adobe Stock/Pressbild.

Enligt rapporten, som Swedwatch tagit fram tillsammans med The International Labour Research and Information Group, Ilrig, möter fackligt organiserade arbetare dagligen hot, diskriminering, uppmaningar om våld och exponering för farliga bekämpningsmedel. Produkterna som produceras på vingårdarna säljs till Systembolaget.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

I ett mejlsvar till Miljö & Utveckling svarar nu Systembolaget på kritiken. Teodor Almqvist, pressansvarig på Systembolaget, står som talesperson och skriver att Systembolaget ”välkomnar granskningen och ser allvarligt på de kränkningar som framkommer”.

Hur jobbar ni vidare på de här platserna?

”Vi har fått veta vilka vingårdar som berörs och vi för nu en dialog med leverantörer och övriga relevanta parter i leverantörskedjan för att ta fram en handlingsplan. Vi kommer sedan följa upp så att handlingsplanerna efterlevs”.

Varför säger ni inte upp kontrakten?

”Så länge vi på Systembolaget ser en vilja till förbättring och att framsteg görs så stannar vi kvar och jobbar för bättre arbetsvillkor vilket är i enlighet med det ansvar vi har som företag i enlighet med vår uppförandekod och det som vi ser gör störst skillnad för arbetarna och vi kommer även göra så i detta fall”.

Hur arbetar ni för att det här inte ska förekomma på andra platser?

”Vi jobbar enligt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt OECD:s riktlinjer för företags tillbörliga aktsamhet och tar ansvar för vår leverantörskedja genom att samla in data, göra riskanalyser, revisioner och andra uppföljningar”.

Vilka förbättringar har ni gjort historiskt? 

”Vi ser en positiv utveckling där förbättringar har skett och ser att vårt och andra aktörers långsiktiga arbete gör skillnad. Bland annat genom samarbete med svenska, internationella och lokala fackförbund, harmonisering av certifieringsstandarder, utbildningsinsatser för leverantörer, producenter, fackförbund och odlare, nära samverkan med övriga nordiska alkoholmonopol samt högre och tydligare hållbarhetskrav i vår inköpsprocess. Med det sagt finns det utmaningar i Sydafrika som vi aktivt behöver arbeta med för att motverka”.

Vilka är de största utmaningarna? 

”En utmaning är att vi har en omfattande och på håll komplex global leverantörskedja där det är svårt att ha fullständig information om samtliga förhållanden. Därför är studier likt Swedwatch värdefull för oss i vårt hela tiden pågående arbete. Att hela tiden skaffa oss kunskap om påverkan på människor och miljö i vår leverantörskedja, dra lärdom av erfarenheter och inspel från intressenter och samarbeta mot förbättringar”.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.