Cisco och Google är de grönaste it-bolagen

De två amerikanska jättarna toppar Greenpeace senaste lista över de miljövänligaste it-företagen. På tredje plats återfinns en av våra svenska spelare.

Sedan 2009 har miljöorganisationen Greenpeace utvärderat hur en lång rad stora it-bolag och deras företagsledningar står sig när det gäller arbetet att bekämpa klimatförändringarna. Bedömningen görs både utifrån hur det interna energi- och klimatarbetet drivs och hur företagen använder sitt inflytande för att påverka såväl politiska beslut som energibranschen. Resultaten redovisas i en rapport som organisationen döpt till Cool IT Leaderboard.

Svenskt på tredjeplatsen

Årets förstaplats på listan delas mellan Cisco och Google som båda får 58 poäng av 100 för sitt klimatarbete. De båda ligger enligt Greenpeace långt före tunga aktörer som Microsoft (34 poäng), SAP (24 poäng) och AT&T (10 poäng). Strax efter ledarna placerar sig i alla fall svenska Ericsson med 51 poäng och en hedrande tredjeplats.

Trots de totalt sett relativt låga betygen till it-bolagen är trenden svagt men ändå stadigt uppåtgående. Men det finns fortfarande en hel del kvar att förbättra och inte minst anser Greenpeace att företagsledningarna kan bli vassare när det gäller att göra policybeslut som driver på utvecklingen mot renare energiproduktion.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.