Byggbranschen dåliga på hållbara hus

Hus som byggs för att pröva hållbart byggande i praktiken är en värdefull tillgång för branschen. Men spridningen av de erfarenheter som gjorts är bristfällig och oftast saknas fullständiga utvärderingar, enligt en doktorsavhandling från Chalmers.

Paula Femenías har tittat närmare på hur demonstrationsprojekt och goda exempel egentligen fungerar som strategi för att stödja hållbar utveckling i byggsektorn. Att demonstrationsprojekt har en viktig roll för att göra hållbart byggande synligt och visa att det fungerar står klart, menar Paula Femenías. Men trots att många projekt ger goda resultat får de sällan efterföljare.

– Den främsta anledningen är förmodligen att de ses som en speciell företeelse, ett experiment som står utanför den ”vanliga” byggverksamheten. Företagen är dåliga på att använda sig av och sprida erfarenheterna, säger hon.

Detta har många förklaringar. Till en del beror det på allmänna svårigheter att få till stånd förändringar och utvecklingsprocesser inom byggandet.

–Många företag i branschen har helt enkelt inte strukturer för att lära nytt och gå vidare.

För att utvecklingen skall gå framåt krävs insatser från alla aktörer i byggsektorn.

– Framför allt måste man kosta på sig fullständiga utvärderingar. Sedan behövs överföring av kunskap från både forskning och byggsektorn, ett slags forum för information och hårdfakta om hur det gått i olika demonstrationsprojekt. Idag är det väldigt svårt att hitta information, och forskningsrapporter eller fackpressens artiklar når inte ända fram, säger Paula Femenías.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter