Världens största företag satsar för lågt

Världens 100 största företag är ute 39 år försent. Det visar rapporten The Carbon Chasm som undersökt företags utsläppsmål. För att följa FNs rekommendationer borde målen vara dubbelt så höga än de är idag.

Det är den internationella miljöorganisationen Carbon Disclosure Project (CDP) som med hjälp av BT har undersökt världens 100 största företags utsläppsmål. 1,9 procent per år i snitt är deras svar, en siffra som är på tok för låg för att nå IPCCs rekommendationer på 80-95 procent till 2050. Med dagens ambitionsnivå kommer det målet inte att nås förrän 2089 vilket är 39 år försent.

BTs chef för hållbarhet Chris Tuppen menar att många stora företag mäter sina utsläpp och sätter utsläppsmål, men han frågar sig hur många av de här målen som är i linje med rekommendationerna för att förhindra drastiska klimatförändringar.

– Forskningen belyser vilket stort gap det är mellan vad som krävs av företagen, och vad som utlovas. Vi inom näringslivet måste hitta en väg för att överbygga den klyftan.

Även Paul Dickinson, CEO på CDP menar att något måste hända hos de stora företagen.

– Det här är en tid full av stora möjligheter för företag att bli konkurrenskraftiga genom att dels minska sin klimatpåverkan som bidrar till kostnadsbesparingar men också att producera nya miljövänligare produkter och tjänster.

Rapporten rekommenderar:

* Alla företag måste sätta koldioxidmål.

* Målen måste ha ett tydligt värde och årtal.

* Regeringar måste agera för långsiktiga utsläppsmål i Köpenhamn samt arbeta fram ett ramverk för hur företag ska nå målen.

* Företags utsläppsmål borde följa IPCCs vetenskapliga rekommendationer.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.