Var tredje saknar miljökrav vid upphandling

Var tredje offentlig upphandling saknar tydliga miljökrav, enligt en undersökning från Naturvårdsverket. De har granskat 270 upphandlingar som genomförts av kommuner, landsting och myndigheter. Någon form av miljökrav ställdes i 210 av upphandlingarna och kraven bedömdes vara tillräckligt tydliga i 183 av de 270 upphandlingarna.

– Undersökningen visar att det finns ett stort intresse att ta miljöhänsyn. Men bristande kunskaper hos upphandlarna leder till att miljökraven ofta blir så otydliga att de inte får någon praktisk betydelse, säger Tomas Chicote, projektledare på Naturvårdsverket.

Landstingen sköter sig bättre än kommunerna och myndigheterna, men upphandlarnas kunskaper om hur man ställer miljökrav behöver höjas generellt. Bristande miljökrav handlar ofta om otydlighet om hur miljö kommer att värderas i upphandlingen i förhållande till andra kriterier.

Bland produktgrupperna är det vanligast med miljökrav när det handlar om kemisk-tekniska produkter och sjukvårdens förbrukningsprodukter. Sämst ställt med miljökraven är det när det gäller IT-produkter och byggmaterial.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.