Sweco renar vatten i Honduras

SWECO har fått i uppdrag att förbättra VA-systemen i tolv mellanstora städer i Honduras. Uppdraget utförs tillsammans med ett lokalt konsultbolag och omfattar projektering av bland annat nya vatten- och avloppsreningsverk samt förbättring av befintliga anläggningar och ledningssystem. Idag saknar de flesta av de tolv städerna vatten- och avloppsreningsverk. Kranvattnet går därför inte att dricka och avloppsvattnet rinner många gånger orenat rakt ut i havet eller närliggande floder. Uppdraget pågår till december 2005 och är värt 14 miljoner kronor.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.