Så ska biologisk mångfald räddas

Förbuskade kalfjäll och nya okända arter. När klimatet ändras förändras också förutsättningar för djur och natur. Nu ska en utredning ledd av Naturvårdsverket undersöka hur den negativa effekten kan begränsas.

Så ska biologisk mångfald räddas

Utredningens uppgift blir att undersöka hur man ska jobba i framtiden för att följa och undvika de negativa effekterna som klimatförändringen för med sig för våra djur och vår natur.

Man ska också presentera en plan för hur regeringen bör arbeta under den kommande treårsperioden.

-– Att säkra den biologiska mångfalden är avgörande för framtiden. Kartläggningen blir ett viktigt steg i att utveckla tillräckliga åtgärder för att säkerställa arters livsmiljöer och ekosystem, säger Miljöminister Andreas Carlgren.

Regeringsuppdraget går till Naturvårdsverket som ska genomföra det i samråd med sex andra myndigheter samt ett rad andra intressenter.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.