Minskad biologisk mångfald oroar företagare

Vad innebär minskad biologisk mångfald för näringslivet? Och hur skapar man grön tillväxt? Det undersöker FN-organet UNEP.

Över hälften av företagsledare i Latinamerika och 45 procent i Afrika känner oro inför minskad biologisk mångfald och ser det som en utmaning för företagens tillväxt. I Västeuropa känner endast 20 procent av de tillfrågade Vd:arna den oron.

Siffrorna presenterades som ett första delresultat av en studie om ekosystemtjänsternas och den biologiska mångfaldens värde och de kostnader det innebär för samhället när de minskar. Enligt Sida, som bidrar med en miljon kronor till studien, visar rapporten att företagsledare som inte tar med en hållbar förvaltning av den biologiska mångfalden som en del av sina affärsplaner kan hamna i otakt med marknaden.

– TEEB-rapporten visar att det är angeläget att sätta pris på ekosystemtjänsterna. Förlusten av biologisk mångfald är ett globalt miljöproblem av stor dignitet vid sidan av klimatförändringarna. De företag och marknader som är framsynta när det gäller att förvalta ekosystemtjänsterna kommer att kunna dra konkurrensmässiga fördelar av detta både nationellt och internationellt, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Samarbete för grön tillväxt

Rapporten visar också på vikten av samarbete mellan stater, näringslivet och organisationer för att utveckla ett bra ramverk och investeringsklimat som främjar en grön tillväxt.

– Studien visar med hårda fakta hur biologisk mångfald och ekosystemtjänster har en fundamental betydelse för människors möjlighet att försörja sig och ekonomisk tillväxt. Delrapporten lyfter också fram den centrala rollen för företag och entreprenörer. Att exempelvis stärka lokalt entreprenörskap i Sveriges samarbetsländer kring ett hållbart nyttjande av jord, skog och akvatiska resurser, har stor betydelse och bidrar till en långsiktigt hållbar tillväxt, säger Maria Berlekom, chef för avdelningen för miljö, klimat och samhällsbyggnad på Sida.

FN-organet UNEP samordnar arbetet.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.