Rapport jämför drivmedels klimatpåverkan

Gröna bilister har gjort en sammanställning av klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Klimatnyttan med elbilar beror helt och hållet på hur elen produceras.

Rapport jämför drivmedels klimatpåverkan

I rapporten har man tagit hänsyn till utsläppen av växthusgaser som sker vid produktion, distribution och utsläpp från själva körningen.

Det allra bästa drivmedlet är biogas som minskar klimatpåverkan med tre fjärdedelar jämfört med låginblandad bensin. Förnybar diesel (HVO) som görs av slakteriavfall och rester från skogsbruket är egentligen ännu bättre, men än så länge blandas den bara in i vanlig diesel i lägre halter. Klimatnyttan med elbilar är helt beroende av hur elen produceras. El från sol, vind och vatten ger inga utsläpp alls, men väljer man inte aktivt miljömärkt el blir utsläppen ungefär samma som vid etanolkörning.

Rapporten är baserad på statistik från Energimyndigheten, Energimarknadsinspektionen och EU. Här hittar du den: Drivmedelsfakta-2014

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.