Proposition om elcertifikat

Regeringen har lämnat en proposition om elcertifikat för att främja förnybara energikällor. Förslaget är en del i regeringens strategi för att få ökad användning av el från förnybara energikällor. Förslaget i propositionen innebär att producenter som väljer att producera el med förnyelsebara energikällor vindkraftverk, biobränsleeldade kraftvärmeverk och vissa vattenkraftverk tilldelas certifikat för sådan el. Dessa certifikat säljs sedan till elanvändarna. Elanvändare och elleverantörer måste köpa en viss mängd elcertifikat i förhållande till sin elförbrukning. Hanteringen av detta sköts i huvudsak av elleverantörerna. Den som inte kan uppvisa den mängd certifikat som krävs, får betala en avgift. På detta sätt skapas en efterfrågan på elcertifikat, som kommer att stimulera till utbyggnad av förnybar elproduktion.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter