Ond cirkel då havsisen smälter

Minskad havsis i Arktis rubbar balansen hos växthusgaser i luften, både gällande upptag och utsläpp. En ond cirkel föds, visar forskning.

Ond cirkel då havsisen smälter
Stock.xchng

Studien, där bland annat forskare från Lunds universitet har varit med, har undersökt växthusgaserna koldioxid och metan både i tundrans mark och vegetation samt i det omkringliggande havet i Arktis. Och den minskade havsisen förändrar balansen hos växthusgaserna.

– Förändringar i balansen kan få stor betydelse eftersom landväxter och hav, på ett globalt plan, tar upp cirka hälften av den koldioxid som mänskligheten släpper ut i luften vid användningen av fossila bränslen, säger Torben R Christensen, professor i naturgeografi vid Lunds universitet.

Forskarna konstaterar att det uppstår en ond cirkel då havsisen smälter. Den vita isen reflekterar solens strålar, som då studsar ut i rymden. Men när ismassan krymper minskar andelen solstrålar som reflekteras. En större andel solstrålar absorberas istället av marken och havet, vilket medför en uppvärmning som bidrar till högre temperaturer i atmosfären.

Å ena sidan gör temperaturökningen att vegetationen växer kraftigare och därmed tar upp mer koldioxid, en positiv effekt. Å andra sidan innebär det att mer koldioxid och metan släpps ut från marken, vilket har en starkt negativ effekt på klimatet, menar Torben R Christensen.

Studien visar även frågetecken gällande avsmältningens effekter på själva havet, hur mycket växthusgaser som havet släpper ut via naturliga processer. Artikeln publiceras i tidskriften Nature Climate Change.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.