Nytt verktyg ska effektivisera insatserna för biologisk mångfald

Biologisk mångfald Ett nytt svenskt verktyg ska hjälpa företag att beräkna, värdera och kompensera för biologisk mångfald.

Nytt verktyg ska effektivisera insatserna för biologisk mångfald
Västerbotten. Foto: Adobe Stock

Konsultföretaget Ecogain, som hjälper företag att arbeta med biologisk mångfald, lanserar på måndagen ett nytt verktyg för att beräkna, värdera och kompensera för biologisk mångfald. Verktyget ersätter Ecogains tidigare rankningsmodell av företags arbete med biologisk mångfald.

Verktyget, som går under namnet Climb, gör det enligt Ecogain möjligt att bedöma och jämföra nuläget, samt den negativa och positiva påverkan på biologisk mångfald som sker vid förändringar av markområden. Verktyget bygger enligt skaparna på gedigen forskning och är för närvarande anpassad för svenska förhållanden, med planer på att utvidga användningen till Norden och Europa.

Kan användas av alla från den 1 september

Användarna av Climb kan enligt Ecogain bland annat fungera som beslutsunderlag vid lokaliserings- och planeringsfaser för miljöprövning och rapportering, erbjuda tydliga krav och bedömning av kompensation så att förutsägbarheten vid tillståndsprövningar ökar och ge investeringsunderlag för naturprojekt där det blir möjligt att exakt beräkna antalet biodiversitetsenheter som en specifik åtgärd kan bidra till.

En ytterligare stor fördel är enligt Egogain att verktyget kan fungera som underlag för trovärdig och transparent rapportering om biologisk mångfald, vilket man påpekar är extra viktigt med tanke på kommande rapporteringskrav från EU.

Än så länge används Climb av partners i projektet där modellen har använts för kompensationsberäkningar i två miljöprövningar för Talga och Heidelberg Materials. LKAB genomför för närvarande en kartläggning av hela sitt markinnehav och kommer att använda Climb för att beräkna nuläget.

Det största intresset för tjänsten kommer enligt Ecogain för närvarande från verksamheter som tar i anspråk naturresurser, genomgår miljötillståndsprocesser och har egna mål för bevarande av biologisk mångfald. Exempelvis kommer OX2 att använda Climb planeringen av en solcellsanläggning på Åland. Climb-modellen kommer att bli tillgänglig för alla den 1 september 2023.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.