Miljöproffs – här är din framtid!

Miljöarbete Förr var miljöproffset ofta en medelålders man med specialkompetens inom till exempel kemi. Framtidens miljöproffs är en ung kvinna med bred utbildning och yrkeserfarenhet. Hon är framför allt duktig på att kommunicera. Det visar en färsk undersökning från KTH och Näringslivets Miljöchefer (NMC).

Redan på 1700-talet började forskare förstå att människan påverkar miljön. Men miljöforskningen tog verklig fart först i mitten av 1900-talet. Det betyder att miljöprofessionen är ung och ännu under utveckling. De första miljöcheferna var ofta ingenjörer och anställdes direkt efter examen. Syftet kunde vara att minska utsläpp, eller för att medla mellan de tekniska avdelningarna och affärsdelarna i företaget. Under 80- och 90-talen föll ofta miljöansvaret på kvalitetschefen. Anledningen var att denna person redan hade koll på standarder samt att få hade miljöbakgrund då utbildningsmöjligheterna inom miljö var knappa. Klimatförändringar, industrins påverkan på miljön och att mäta miljöresultat tillhörde de största utmaningarna för dessa miljöchefer. Med tiden har ett fokusskifte skett från miljö och negativ miljöpåverkan, till hållbarhet och CSR. Dagens miljöchef är oftast en person i medelåldern. I slutet av nittiotalet var miljöchefen typiskt en man, men idag är yrket relativt balanserat mellan könen. Majoriteten har en akademisk utbildning.

Engagemang en viktigare fråga

Tiden miljöchefen lägger på miljöfrågor har ökat, mest mellan 2006 och 2012. 2008 lade ingen mindre än en fjärdedel av sin arbetstid på miljöfrågor. 2012 sjönk dock andelen miljöchefer som hade fullt fokus på miljöfrågor. Att utveckla strategiska planer, handlingsplaner, program och mål ligger i topp på miljöchefens skrivbord. Dessutom har uppgiften att engagera medarbetarna seglat upp som en allt viktigare utmaning under 2000-talet.

Relativt nöjda med resurser

Ungefär hälften av miljöcheferna rapporterar till vd, mindre än en femtedel sitter med i ledningsgruppen. Sedan 2002 har andelen miljöchefer som är nöjda med sina tilldelade operativa resurser stadigt ökat med undantag för en liten dipp 2010.

Lagstiftning och kundkrav har alltid varit de viktigaste drivkrafterna för miljöchefer, men sedan ett par år har goodwill och varumärkets betydelse ökat.

Kvinnorna tar över

Allt tyder på att miljöchefen framöver oftare kommer vara en kvinna. Det beror delvis på att allt fler kvinnor förvärvsarbetar, delvis på att miljöchefens position har dalat till en mellanchefsposition. Det är också i det fältet kvinnor generellt hamnar – och fastnar. En annan förklaring är att yrkets medelålder sjunker, vilket också kan förklara att positionen faller från toppen mot mitten.

Långsiktighet viktig utmaning

Den stora framtidsutmaningen (2020) för miljöproffsen är att engagera hela organisationen i hållbarhetsfrågor. Samtidigt som hållbarhet vävs in i affärsstrategin måste miljöproffset se till att företaget inte ägnar sig åt greenwashing. Nästa utmaning är att värdera hållbarhetssatsningar och då framför allt på lång sikt. Många av dem som deltagit i undersökningen ser politiker som en viktig intressegrupp då politiska beslut avgör vilka förutsättningar miljöproffsen får för att utföra sina jobb. Det blir också allt viktigare att samarbeta med andra funktioner, till exempel HR som kan hjälpa till att utbilda organisationen. Bättre kontakt med och koll på EU nämns också som viktigt i framtiden. Miljöproffsen vill dessutom se hållbarhet som ett obligatoriskt skolämne.

De stora hindren för miljöproffsen ligger i konflikten mellan ekonomiska och miljömässiga intressen. Dessutom saknar miljöproffsen ofta förebilder.

Miljöchefen – en superhjälte?

Så vad krävs då av framtidens miljöproffs? Enligt undersökningen måste hen lyssna, kommunicera, kunna argumentera för hållbarhet, ha politisk och ekonomisk koll. Hen bör kunna sälja in idéer, vara karismatisk, ta ansvar och kunna inspirera och formulera mål kring förändringar på många områden.

Källa: The Environmental and Sustainability Manager Over Time – A Backcasting, Present Evaluation and Forecasting of the Managers’ Roles.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.