Klart hur en miljöbil ska vara

En miljöbil är en bil som är bränslesnål och har låga koldioxidutsläpp

samt små utsläpp av miljö- och hälsoskadliga ämnen. Det är innebörden i

Vägverkets förslag på ny definition av miljöbil som föreslås börja

gälla från 1 juli 2006. Den nya definitionen bygger på tre viktiga

miljöegenskaper: att bilarna är rena, släpper ut små mängder av

växthusgaser och är energieffektiva.

Därmed skiljer den sig mot den nuvarande statliga definitionen som

enbart ställer krav på tekniken och inte på bränsleförbrukning eller

energieffektivitet.

– Det är viktigt att en miljöbil inte bara är ren, den måste också vara

bränslesnål, säger Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö i en

kommentar.

Krav på myndigheter

Från den 1 juli 2007 måste minst 25 procent av de bilar som

myndigheterna köper eller leasar vara miljöbilar.

Vägverket föreslår också återkommande revideringar där nya krav kan

ställas som successivt skärper reglerna. En första revidering bör ske

när EU fastställt kommande avgaskrav för personbilar. Då bör man också

undersöka om det är möjligt att ställa krav på tysta fordon för att

minska bullerproblemen från trafiken, skriver Vägverket.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.