Integrerad handbok mer hanterlig

När Motorcentralen i Umeå började arbetet med ISO 14001 hade de redan system för kvalitet, arbetsmiljö och kontrollverksamhet. Istället för att utforma ytterligare en handbok valde de att göra en gemensam handbok för alla fyra systemen.

Integrerad handbok mer hanterlig

Motorcentralen i Umeå är återförsäljare av bilar och erbjuder också service och biluthyrning. För snart tio år sedan blev företaget ackrediterat av SWEDAC för att reparera och godkänna bilar med anmärkningar från Svensk bilprovning. För en ackreditering krävdes ett kvalitetssystem, som Motorcentralen då införde. Ett år senare infördes ett system för arbetmiljö. Efter ytterligare tre år, 1997, kom önskemål från företagets ledning om att införa kvalitetssystemet ISO 9002.

– Nu var vi alltså uppe i tre handböcker och började reagera på all byråkrati som det medförde, konstaterar Hans Forsgren, kvalitets- och miljöansvarig.

En enda handbok

1999 beslutade ledningen för Motorcentralen att även ett ISO 14001-certifikat skulle införskaffas. Då föddes idén hos Hans Forsgren om att integrera systemen. I och med arbetet med ISO 14001 utformades en gemensam handbok för alla system. Den fick namnet ”Verksamhetsledning med kvalitet och miljö i samverkan”.

I början av handboken finns korsreferensregister, där man för varje standard kan se var de nödvändiga delarna återfinns i handboken. Det gör att exempelvis företagsuppgifterna, där organisationen och dess verksamhet beskrivs, kan finnas i en upplaga istället för fyra. Dessutom kan liknande uppgifter, som förteckning av lagar och krav samt ansvarspersoner, finnas samlade på ett enda ställe istället för att splittras i olika handböcker.

– Meningen är ju att handboken ska vara hanterbar och till nytta för verksamheten, och så var det inte tidigare, menar Hans Forsgren.

Revisorerna skeptiska

Han berättar att revisorerna var skeptiska från början, men att de till slut har accepterat Motorcentralens handbok.

– Det ligger i tiden att förenkla systemen för att de ska vara till större nytta för företagen själva, och det har revisorerna också insett, säger Hans Forsgren, som menar att han har fått lära sig att försvara sitt system och visa på dess fördelar.

Det märks att Hans Forsgren arbetar för att förenkla och samordna standarderna så mycket som möjligt. Till exempel har han utifrån termen ”miljöaspekter” från ISO 14001 infört ”kvalitetsaspekter” och ”arbetsmiljöaspekter” på sådant som kan förbättras inom dessa områden.

I början av maj ska företaget genomföra certifieringsrevision för det nya kvalitetsledningssystemet ISO 9001:2000, som är mer anpassat till ISO 14001, vilket ytterligare kommer att underlätta Motorcentralens försök att integrera systemen.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.