Fortsatt oklart om producentansvaret

Avfall Producentansvaret för förpackningar och returpapper skärps, men hur insamlingen ska hanteras i praktiken är fortfarande oklart.

Under tisdagen presenterade miljöminister Lena Ek resultatet från den arbetsgrupp som jobbat med Avfallsutredningen. Regeringen föreslår att dagens ansvar för insamling av förpackningar och returpapper även fortsättningsvis ska ligga på producenterna. Återvinningsmålen ska höjas och insamlingssystemen ska göra det enklare för hushåll och andra att sortera ut förpackningar och tidningar.

Hur insamlingen ska hanteras i praktiken får lösas lokalt.

Weine Wiqvist, Avfall Sverige, välkomnar regeringens ambition att öka återvinningen och förbättra insamlingssystemet, men beklagar samtidigt att regeringen inte kommit fram med en långsiktig lösning för ett samordnat ansvar för all insamling av allt hushållsavfall.

– Det som presenteras idag innebär att kommunerna fortsatt kan utveckla egna insamlingssystem, men det är fortfarande oklart hur det ska gå till, säger Weine Wiqvist. Den bärande tanken tycks vara att skärpta krav på återvinning och insamling ska få producenterna att vilja samverka med kommunerna och på så sätt skapa en bra insamling för medborgarnas bästa.

Bakgrund

Avfallsutredningen lämnade sitt betänkande till regeringen i augusti 2012. För att hitta en långsiktigt stabil lösning med bred förankring tillsatte miljöminister Lena Ek en arbetsgrupp i januari 2014 som nu har presenterat sitt förslag för hur ansvaret för insamlingen av förpackningsavfall och returpapper ska regleras i framtiden. Regeringen planerar att fatta beslut om detta i augusti och de nya reglerna planeras träda i kraft 1 januari 2017.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.