Forskning: Så slår klimatet mot vår hälsa

KLIMAT Global uppvärmning är ett faktum, men dess hälsoeffekter är inte lika klarlagd. En ny rapport sammanställer hundratals forskningsstudier – och beskriver hur vi påverkas av en varmare värld.

Forskning: Så slår klimatet mot vår hälsa
Foto: Adobe stock.

Klimat- och hälsoforskaren Rachel Lowe och hennes kollegor har granskat hundratals forskningsstudier om hälsoeffekterna av klimatförändringar. De analyserade 42 indikatorer, bland annat värmerelaterade dödsfall, spridningen av infektionssjukdomar och trender.

Slutsatserna är dystra. Sammanställningen visar att den globala uppvärmningen skördar liv, fördjupar hälsoskillnaderna och sprider fästingar och parasiter över Europa.

– Vi behöver verkligen drastiska åtgärder som vidtas av europeiska länder för att hjälpa till att hålla den europeiska befolkningen, och även befolkningar över hela världen, säkra från klimatförändringarnas hälsoeffekter”, säger Rachel Lowe, i en kommentar.

De uppskattade att den värmerelaterade dödligheten ökade med i genomsnitt 17 dödsfall per 100 000 personer per år över Europa från perioden 2003–12 till 2013–22. Ökningen i värmerelaterad dödlighet var också högre bland kvinnor jämfört med män.

– Könsskillnader kan förklaras av skillnader i termer av att förlora värme från kroppen och maximala svetthastigheter”, säger Kim van Daalen, som studerar klimatförändringar, sjukdomar och ojämlikhet mellan könen vid Barcelona Supercomputing Center.

Forskarteamet har också observerat att klimatförändringarna främjar spridningen av parasiten Leishmania infantum. Denna encelliga parasit överförs till människor när sandflugor av släktet Phlebotomus biter och suger blod. Parasiten leder vanligtvis till hudsår över kroppen, vilket kan vara mycket påfrestande. I allvarliga fall kan den också ge upphov till feber samt svullnad av mjälte och lever, och i extrema situationer kan den vara dödlig.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.