Flyget först med global klimatöverenskommelse

Klimat FN:s organisation för civilflyg, ICAO, har beslutat att införa ett globalt styrsystem för branschens klimatutsläpp. Det innebär att det internationella flygets snabbt ökande koldioxidutsläpp ska frysas på 2020 års nivå.

Flyget först med global klimatöverenskommelse
SAS

Diskussionerna om hur det internationella flygets klimatpåverkan ska regleras har pågått inom ICAO sedan 1998, men övergått till intensiva förhandlingar under de tre senaste åren. En överväldigande majoritet av ICAO:s medlemsstater har nu uttalat sitt stöd för det nya systemet.

Enligt infrastrukturminister Anna Johansson (S) har Sverige arbetat hårt både inom EU och inom ICAO för att få till det här beslutet.

– Det gick till slut, även om det krävt en del tuffa förhandlingar. Detta visar styrkan och nödvändigheten av att samarbeta internationellt i EU och FN när det gäller klimatfrågan. Jag tror även att en ambitiös klimatpolitik främjar innovationsklimatet i flygindustrin, säger hon.

2020 års utsläppsnivå

Beslutet inom ICAO innebär att det internationella flygets koldioxidutsläpp ska stabiliseras på 2020 års nivå. Om flygets utsläpp fortsätter att öka efter 2020 ska utsläppen kompenseras genom att flygbolagen måste köpa utsläppskrediter, som bidrar till att minska utsläppen inom andra sektorer.

Isabella Lövin (MP), minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, konstaterar att den snabba ökningen av utsläpp från flyg är en ohållbar trend.

– Flyget har inte tagit sina samhällskostnader för utsläppen, vilket är anledningen både till att dessa förhandlingar är viktiga och att regeringen tillsatt en utredning om flygskatt. Vi hade velat se en mer ambitiös överenskommelse, men detta är ett mycket viktigt första steg för det internationella flyget, säger hon.

”Mer effektivt än skatt”

Den skandinaviska flygkoncernen SAS välkomnar ICAO:s beslut och beskriver det som ”ett mycket viktigt komplement för att hantera flygets miljöpåverkan”, och ”betydligt mer effektivt än den flygskatt som just nu utreds i Sverige, och som dessvärre nyligen införts i Norge”. SAS anser att skatter har liten eller ingen klimateffekt, utan ”riskerar istället att undergräva principen för ett globalt utsläppssystem”.

Flygbolaget lovar att halvera utsläppen under perioden 2005-2050. Det ska ske genom satsningar på biobränsle, bränsleeffektivitet och förnyelse av flygplansflottan med mer bränsleeffektiva motorer.

Fakta

Fakta: Flygets överenskommelse

Det nya systemet kommer att inledas år 2021 med en frivillig fas. Från och med 2027 kommer dock systemet att bli obligatoriskt för alla länder, förutom för de länder som undantas från deltagande.
Redan nu har dock 65 stater aviserat att de kommer att delta från början, vilket utgör nära 84 procent av det internationella flygtransportarbetet.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.