Få köper miljömärkt om det kostar mer

Miljöarbete Endast 15 procent av konsumenterna är beredda att betala mer för en miljömärkt produkt, visar en ny undersökning.

Få köper miljömärkt om det kostar mer

Vem har ansvaret för att driva på utvecklingen med mindre miljöbelastande produkter? Tillverkarna, lyder svaret i en ny undersökning. Men ett nästan lika stort ansvar har politikerna.

– Handeln uppges ha ett ”halvstort” ansvar genom sitt butiksutbud, medan miljöorganisationer och journalister rankas lägre i sin roll som pådrivare av utvecklingen, säger Lars Jonsson, rådgivare i hållbarhetskommunikation på företaget Yttra som ansvarat för undersökningen.

Undersökningen gjordes bland drygt 1 000 personer, utvalda för att ge en representativ bild av svenska befolkningen. En av frågorna handlar om ifall man är beredd att välja miljömärkta produkter trots att de är lite dyrare än de konventionella varorna. Här var endast 15 procent beredda att betala extra. Men drygt en tredjedel av de svarande anger att de väljer miljömärkt om de kostar lika mycket som omärkta produkter.

– För att stimulera ökade inköp av miljömärkta produkter tycks det vara viktigt att se till att prisskillnaderna mellan miljömärkt och icke miljömärkt blir så små som möjligt och helst helt försvinner. Här kan man av undersökningsresultaten att döma kanske rikta en uppgift till politikerna och deras roll som ansvariga, genom möjligheten att införa olika former av styrmedel, säger Lars Jonsson.

Här hittar du rapporten i sin helhet.

http://yttra.se/miljobattre-produkter-ska-astadkommas-av-tillverkare-och-politiker/

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.